សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
. <p align="center"><b>ឈ្មោះ : **sreytouch_ES** </br></br> ES Level 99</br>Box 233 </br></br> តំលៃ : 95 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

.

ឈ្មោះ : **sreytouch_ES**

ES Level 99
Box 233

តំលៃ : 95 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

.....<p align="center"><b>ឈ្មោះ : =>~SuperZero~<= </br></br>SM Level 96 </br>Ring lv 50 1ku </br>Box223 </br>Agilimove 10lv </br>5-6sq </br></br> តំលៃ : 65 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

.....

ឈ្មោះ : =>~SuperZero~<=

SM Level 96
Ring lv 50 1ku
Box223
Agilimove 10lv
5-6sq

តំលៃ : 65 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : Zer0_Se7eN </br></br>SM Level 89 </br> 5-6sq 4 page </br>Glory 1ku </br> Ring 1ku </br> Clock 85 1ku </br>Agilimove 10lv </br>Box 333 </br></br> តំលៃ : 156 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : Zer0_Se7eN

SM Level 89
5-6sq 4 page
Glory 1ku
Ring 1ku
Clock 85 1ku
Agilimove 10lv
Box 333

តំលៃ : 156 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : HeangSlot2017 </br></br>ES Level 85</br>Moon </br></br> តំលៃ : 22 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

ឈ្មោះ : HeangSlot2017

ES Level 85
Moon

តំលៃ : 22 $

( តំលៃអាចចចារបាន )