សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
<p align="center"><b>ឈ្មោះ : LOMEX.STEAV </br>SM Level  99</br></br>Book 5-6sq 4 page </br> Sunny+13 1set</br>Dai sunny +13</br>Jade Sunny 1ku</br>Ring Lv 50 1ku</br>Box 333</br></br> តំលៃ : 309 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : LOMEX.STEAV
SM Level 99

Book 5-6sq 4 page
Sunny+13 1set
Dai sunny +13
Jade Sunny 1ku
Ring Lv 50 1ku
Box 333

តំលៃ : 309 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : (sl)Mr_Thon(war) </br></br>SM Level  99</br>BOOK NEw 98%$</br>Jade Sunny 1ku </br>Box 333</br>Ring 1</br></br> តំលៃ : 186 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : (sl)Mr_Thon(war)

SM Level 99
BOOK NEw 98%$
Jade Sunny 1ku
Box 333
Ring 1

តំលៃ : 186 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

.... <p align="center"><b>ឈ្មោះ : SouR_PanhA </br></br>SM Level 99</br>5-6sq 3page</br>Box333</br>Ring 1ku</br>Clock85 </br></br> តំលៃ : 146 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

....

ឈ្មោះ : SouR_PanhA

SM Level 99
5-6sq 3page
Box333
Ring 1ku
Clock85

តំលៃ : 146 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**