សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
. <p align="center"><b>ឈ្មោះ : shinee_005</br></br>ES Level 95 </br>Pak+7</br>Agilimove 9lv</br>Box222</br></br> តំលៃ : 38 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

.

ឈ្មោះ : shinee_005

ES Level 95
Pak+7
Agilimove 9lv
Box222

តំលៃ : 38 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : Hwang.Fi.Hong</br></br> SM Level  92</br>6-7sq</br>Box 333</br>Jade SUnny </br>Ring lv 50</br></br> តំលៃ : 94 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

ឈ្មោះ : Hwang.Fi.Hong

SM Level 92
6-7sq
Box 333
Jade SUnny
Ring lv 50

តំលៃ : 94 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

<p align="center"><b>ឈ្មោះ : gentle_man </br></br>Sm Level 99 </br>5-5sq</br>Book NEw</br>Agilimove 10lv</br>Box333</br>Ring 1ku</br></br> តំលៃ : 111 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

ឈ្មោះ : gentle_man

Sm Level 99
5-5sq
Book NEw
Agilimove 10lv
Box333
Ring 1ku

តំលៃ : 111 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : Tonga007 </br></br>SM Level  99</br>5-6sq 4 page</br>Agilimove 10lv</br>Box223</br></br> តំលៃ : 55 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : Tonga007

SM Level 99
5-6sq 4 page
Agilimove 10lv
Box223

តំលៃ : 55 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : -*SreyBa_HaNoy*- </br></br>ES Level 97</br> Pak +7 </br></br> តំលៃ : 39 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : -*SreyBa_HaNoy*-

ES Level 97
Pak +7

តំលៃ : 39 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**