សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : ^o^TanG.LonG^o^ </br></br>SM Level 98 </br>5-6sq 3 page</br>Box223</br>Ring 1ku</br></br> តំលៃ : 75 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : ^o^TanG.LonG^o^

SM Level 98
5-6sq 3 page
Box223
Ring 1ku

តំលៃ : 75 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

. <p align="center"><b>ឈ្មោះ : **sreytouch_ES** </br></br> ES Level 99</br>Box 233 </br></br> តំលៃ : 95 $ </br></br> (  SOLD )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

.

ឈ្មោះ : **sreytouch_ES**

ES Level 99
Box 233

តំលៃ : 95 $

( SOLD )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : Xuan.KU </br></br>SM Level 97 </br>Book New 6-7sq</br>Box 333</br>Sunny+13 1set</br>Jade sunny 1ku</br>Agilimove New 9lv</br></br> តំលៃ : 309 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : Xuan.KU

SM Level 97
Book New 6-7sq
Box 333
Sunny+13 1set
Jade sunny 1ku
Agilimove New 9lv

តំលៃ : 309 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**