សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
<p align="center"><b>ឈ្មោះ : gentle_man </br></br>Sm Level 99 </br>Book NEw</br>Agilimove 10lv</br>Box333</br>Ring 1ku</br></br> តំលៃ : 105 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

ឈ្មោះ : gentle_man

Sm Level 99
Book NEw
Agilimove 10lv
Box333
Ring 1ku

តំលៃ : 105 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : -*SreyBa_HaNoy*- </br></br>ES Level 97</br> Pak +7 </br></br> តំលៃ : 39 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : -*SreyBa_HaNoy*-

ES Level 97
Pak +7

តំលៃ : 39 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

..<p align="center"><b>ឈ្មោះ : kompoul_mnus </br></br>SM Level 99 </br>Book New 84% 4 page </br> Book lv 45 90% 4page</br>Ring 2</br>Box323</br>Agilimove 10lv</br></br> តំលៃ : 105 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

..

ឈ្មោះ : kompoul_mnus

SM Level 99
Book New 84% 4 page
Book lv 45 90% 4page
Ring 2
Box323
Agilimove 10lv

តំលៃ : 105 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

 <p align="center"><b>ឈ្មោះ : SieVLonG </br></br>Sm Level 90 </br>Book New </br>Box 333 </br>Ring 1ku </br>Clock</br></br> តំលៃ : 116 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : SieVLonG

Sm Level 90
Book New
Box 333
Ring 1ku
Clock

តំលៃ : 116 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**