សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
. <p align="center"><b>ឈ្មោះ : Tonga007 </br></br>SM Level  99</br>5-6sq 4 page</br>Agilimove 10lv</br>Box223</br></br> តំលៃ : 55 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

.

ឈ្មោះ : Tonga007

SM Level 99
5-6sq 4 page
Agilimove 10lv
Box223

តំលៃ : 55 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

. <p align="center"><b>ឈ្មោះ : DAPPER</br></br>SM Level 99 </br>Sunny +13 +15 </br>Ring 1ku </br>Agilimove 10lv </br>Box333 </br>Book New </br></br> តំលៃ : 269 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

.

ឈ្មោះ : DAPPER

SM Level 99
Sunny +13 +15
Ring 1ku
Agilimove 10lv
Box333
Book New

តំលៃ : 269 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

<p align="center"><b>ឈ្មោះ : LOMEX.STEAV </br>SM Level  99</br></br>Book 5-6sq 4 page </br> Sunny+13 1set</br>Dai sunny +13</br>Jade Sunny 1ku</br>Ring Lv 50 1ku</br>Box 333</br></br> តំលៃ : 309 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

ឈ្មោះ : LOMEX.STEAV
SM Level 99

Book 5-6sq 4 page
Sunny+13 1set
Dai sunny +13
Jade Sunny 1ku
Ring Lv 50 1ku
Box 333

តំលៃ : 309 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**